Nazwa pełna

"GOLAB" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000321447

NIP

9241864043

REGON

080301140

Adres siedziby

Dworcowa 45, 68-100 Żagań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 stycznia 2009 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,7 mln zł

Kapitał docelowy

1,7 mln zł

Kapitał wpłacony

2,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółka jest reprezentowana przez jednoosobowy zarząd; W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

7,8 tys. zł

2012 r.

1,8 mln zł

2010 r.

195 tys. zł

2010
2012
2013
195 tys. zł 1,8 mln zł 7,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009