Poprzednio

KAPITAŁ ZIEMSKI IV

Nazwa pełna

KAPITAŁ ZIEMSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

KRS

0000320873

NIP

5272596446

REGON

141686399

Adres siedziby

Stanisława Żaryna 5 / 96, 02-525 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

31 grudnia 2008 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

4 LATA OD DNIA WPISU SPÓŁKI DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Rozwiązanie spółki w związku z upływem czasu, na który została utworzona. Uchwała komplementariusza z dnia 10. 11. 2013 r. Nr 1/2013 w sprawie likwidacji spółki.

Status podatnika VAT
Sprawozdanie za rok 2023

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Więcej danych »

Bilans

Aktywa / Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 9 kwietnia 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  370.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  30.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 kwietnia 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  100.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 kwietnia 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  462.500 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  37.500 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 kwietnia 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  462.500 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  37.500 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 kwietnia 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  925.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  75.000 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 3 czerwca 2009 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 PLN

  Wartość wkładu umówionego

  647.500 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  O PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu zwróconego

  52.500 PLN

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  40.000 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.757.500 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2009