Poprzednio

KAPITAŁ ZIEMSKI II

Nazwa pełna

"NOWY KAPITAŁ ZIEMSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000308542

NIP

5272582740

REGON

141485123

Adres siedziby

Podchorążych 16 / 14, 00-721 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

25 czerwca 2008 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

9 LAT

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji spółki jest wyłącznie "Nowy kapitał ziemski" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz. Do reprezentowania spółki przez kompelemnatriusza wymagane jest działanie prezesa zarządu samodzielnie lub współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA; BRAK WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW - ZGŁOSZENIE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A) TIRET 5 UPPPOFT

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 25 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  100.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  100 000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 25 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  400.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  366 443,94 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 25 czerwca 2008 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  250.000 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  0 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  250 000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  90.000 PLN (DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  3.400.000 PLN (TRZY MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.708.024 PLN (JEDEN MILION SIEDEMSET OSIEM TYSIĘCY DWADZIEŚCIA CZTERY ZŁOTE)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.400.000 PLN (TRZY MILIONY CZTERYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008