Nazwa pełna

"E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA"

KRS

0000304553

NIP

8951827513

REGON

933049202

Adres siedziby

Prosta 51, 00-838 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

24 kwietnia 2008 r.

Kapitał zakładowy

1,8 mln zł

Kapitał docelowy

0 zł

Kapitał wpłacony

1,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jedniego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek zarządu.

Zobacz jeszcze 14 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

7,5 tys. zł

2022 r.

10,8 tys. zł

2021 r.

14,4 tys. zł

2020 r.

10,2 tys. zł

2010 r.

185,6 tys. zł

2010
2020
2021
2022
2023
185,6 tys. zł 10,2 tys. zł 14,4 tys. zł 10,8 tys. zł 7,5 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.E-KIOSK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008