Nazwa pełna

FARMA CHARNOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000303547

NIP

8571876913

REGON

320483692

Data rejestracji

10 kwietnia 2008 r.

Adres siedziby

Al. Piastów 8 / 4, 70-331 Szczecin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

550 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇩🇪

    Rezydencja

    🇩🇪

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członkowi zarządu przysługuje prawo do samodzielnego reprezentowania spółki

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

JEDEN UDZIAŁ

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2008