Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PURI-PHARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000030001

NIP

1130010144

REGON

008415321

Data rejestracji

23 lipca 2001 r.

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

15,7 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

    Obywatelstwo

    🇺🇸

    Rezydencja

    🇺🇸

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 18629 SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001