Poprzednio

MEGAWATT OMS

Nazwa pełna

AEOLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000294514

NIP

8522527354

REGON

320467210

Adres siedziby

Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 grudnia 2007 r.

Kapitał zakładowy

150,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i występowania w imieniu spółki wymagane jest łączne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z prokurentem

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

5 września 2023 r.

DKK-190/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 23 lutego 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 23 lutego 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 23 lutego 2024 r.

    PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

6,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007