Poprzednio

ASSECO ADRIA

Nazwa pełna

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000284571

NIP

8133513607

REGON

180248803

Data rejestracji

11 lipca 2007 r.

Adres siedziby

Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

518,9 mln zł

Kapitał docelowy

193,3 mln zł

Kapitał wpłacony

518,9 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Spółka notowana na GPW

Skrót:

ASE

Liczba wyemitowanych akcji:

51,9 mln

Wartość rynkowa:

2,1 mld zł

Sprawozdanie za rok 2020
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

7,5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnieni są prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem lub członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007