Poprzednio

RAMSAT

Nazwa pełna

ORANGE RETAIL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000281910

NIP

5130137941

REGON

120477120

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 czerwca 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3,9 mln zł

Kapitał wpłacony

3,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie prezesa wraz z drugim członkiem zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

27 marca 2009 r.

DKK-14/2009

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4,9 tys. zł

2008 r.

5 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007