Nazwa pełna

ALPHABET INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000280708

NIP

7010337868

REGON

140950629

Adres siedziby

Kącik 4, 30-549 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 maja 2007 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

310,5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu i prokurent, w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2007