Nazwa pełna

"CAPITAL INVESTMENT-SYSTEMY OPOMIAROWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000261544

NIP

7251927169

REGON

100226110

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 37 / 58, 01-625 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 sierpnia 2006 r.

Kapitał zakładowy

3,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego,do składania za spółkę oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 10. 000,00 zł uprawnionym jest każdy członek zarządu samodzielnie,w innych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego - reprezentacja jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Kuratorzy
 • Od 20 czerwca 2022 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Art. 69 § 1 kpc – postanowienie sądu rejonowego w toruniu. V wydział gospodarczy, z dnia 09-04-2021 r. Sygn.. Akt vgc 2587/21 upr. Kurator jest umocowany do reprezentowania pozwanego w sprawie o zapłatę, sygnatura akt vgc 2587/21 upr

  Data powołania

  09.04.2021

 • Od 21 marca 2023 r.

  Podstawa powołania i zakres działania

  Art. 69 k. P. C. , postanowienie sądu okręgowego w opolu vi wydział gospodarczy z dnia 30. 08. 2022 r. Sygn. Akt vi gc 117/21, kurator umocowany jest do reprezentowania pozwanej spółki w postępowaniu o sygn. Akt vi gc 117/21

  Data powołania

  30.08.2022

Beneficjenci rzeczywiści
 • PROKURENT SAMOISTNY "CAPITAL INVESTMENT -SYSTEMY OPOMIAROWANIA" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  486,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  973

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

1,2 tys. zł

2016 r.

1,5 tys. zł

2011 r.

10 tys. zł

2011
2016
2017
10 tys. zł 1,5 tys. zł 1,2 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

OFFICE@CAPITALINVESTMENT.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006