Nazwa pełna

"CAPITAL INVESTMENT-SYSTEMY OPOMIAROWANIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000261544

NIP

7251927169

REGON

100226110

Data rejestracji

3 sierpnia 2006 r.

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 37 / 58, 01-625 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

3,3 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2017 r.

1,2 tys. zł

2016 r.

1,5 tys. zł

2011 r.

10 tys. zł

2011
2016
2017
10 tys. zł 1,5 tys. zł 1,2 tys. zł
Beneficjenci rzeczywiści
 • PROKURENT SAMOISTNY "CAPITAL INVESTMENT -SYSTEMY OPOMIAROWANIA" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego,do składania za spółkę oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych do kwoty 10. 000,00 zł uprawnionym jest każdy członek zarządu samodzielnie,w innych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego - reprezentacja jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Wspólnicy
 • Od 31 grudnia 2010 r.

  Wartość udziałów

  486,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  973

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

OFFICE@CAPITALINVESTMENT.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006