Nazwa pełna

VECTOR SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000261260

NIP

7811645326

REGON

639637932

Data rejestracji

31 lipca 2006 r.

Data ostatniej zmiany

5 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Długa 3, 62-030 Luboń, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

7.3 mln zł

Kapitał wpłacony

7.3 mln zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

951 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pranie I czyszczenie wyrobów włókienniczych I futrzarskich

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność komercyjna pozostała

  • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Wynajem maszyn I urządzeń

  • Pozostała sprzedaż hurtowa

  • Obsługa nieruchomości na własny rachunek

  • Wynajem nieruchomościami na własny rachunek

  • Wynajem samochodów osobowych

  • Reklama

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006