Poprzednio

AP PHARMA SERVICES

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

5,8 mln zł

4,4 mln zł