Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,2 mln zł

2020 r.

11,3 mln zł

2018 r.

27,4 zł

2017 r.

4 mln zł

2017
2018
2020
2021
4 mln zł 27,4 zł 11,3 mln zł 8,2 mln zł