Poprzednio

AP PHARMA SERVICES

Nazwa pełna

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000257515

NIP

5213388077

REGON

140555502

Adres siedziby

Szeligowska 40A, 01-320 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

22 maja 2006 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do działania w imieniu i na rzecz spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem albo prezes działający samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 22 maja 2006 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 grudnia 2013 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  500

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

144 tys. zł

2021 r.

8,2 mln zł

2020 r.

11,3 mln zł

2018 r.

27,4 zł

2017 r.

4 mln zł

2017
2018
2020
2021
2023
4 mln zł 27,4 zł 11,3 mln zł 8,2 mln zł 144 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

5,8 mln zł

4,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2006