Nazwa pełna

ROS-SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000252710

NIP

8151702738

REGON

180112363

Adres siedziby

Przemysłowa 2, 37-100 Łańcut, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 marca 2006 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

600 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje spółkę w sposób następujący: a/ w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa samodzielnie jedyny członek zarządu - prezes zarządu b/ jeżeli zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo też jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 10 marca 2006 r.

  300 udziałów po 1.000,00 zł każdy, o łacznej wartości 300.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 marca 2006 r.

  300 udziałów po 1.000,00 zł każdy, o łacznej wartości 300.000,00 zł

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

6,6 tys. zł

2021 r.

176,6 tys. zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

3,5 mln zł

2017 r.

94,3 tys. zł

2016 r.

7,9 tys. zł

2015 r.

37,2 tys. zł

2014 r.

225,2 tys. zł

2013 r.

335,4 tys. zł

2012 r.

23,7 tys. zł

2009 r.

34 tys. zł

2008 r.

3,7 tys. zł

2008
2009
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
3,7 tys. zł 34 tys. zł 23,7 tys. zł 335,4 tys. zł 225,2 tys. zł 37,2 tys. zł 7,9 tys. zł 94,3 tys. zł 3,5 mln zł 3,6 mln zł 176,6 tys. zł 6,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,3 mln zł

3,5 mln zł

2007 - 2013

1

63,4 tys. zł

20,4 tys. zł

Łącznie

2

7,3 mln zł

3,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.06.2015