Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

7,3 mln zł

3,5 mln zł

2007 - 2013

1

63,4 tys. zł

20,4 tys. zł

Łącznie

2

7,3 mln zł

3,6 mln zł