Nazwa pełna

"POLSKA SIATKÓWKA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000252569

NIP

5213430916

REGON

140517849

Data rejestracji

10 marca 2006 r.

Adres siedziby

Puławska 383, 02-801 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi piłki siatkowej, w tym stwarzanie materialnych warunków rozwoju piłki siatkowej

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

15,8 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes fundacji

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY