Nazwa pełna

SALVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000023558

NIP

6770024040

REGON

003898734

Adres siedziby

Aleja Waszyngtona, 30-204 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 lipca 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
  • 2800 (dwa tysiące oiemset) udziałów po 500 (pięćset) zł każdy, tj. o łącznej wartości 1.400.000 (milion czterysta tysięcy złotych

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2007 r.

664,2 zł

2006 r.

720 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2652 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA - ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY - REJESTROWY W KRAKOWIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999