Poprzednio

PORT 2010, A. HÖDEL, R.ZARZECKI

Nazwa pełna

PORT 2010 R. ZARZECKI SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000224473

NIP

6151917248

REGON

231237476

Adres siedziby

2 C, Żarska Wieś, 59-900 Zgorzelec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

20 grudnia 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

450 zł

2021 r.

9,6 tys. zł

2020 r.

2,1 tys. zł

2020
2021
2022
2,1 tys. zł 9,6 tys. zł 450 zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005