Nazwa pełna

WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000222251

NIP

8992522058

REGON

933041181

Adres siedziby

Borowska 99, 50-558 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

25 listopada 2004 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Kapitał zakładowy

106,3 mln zł

Kapitał wpłacony

106,3 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - samodzielnie członek zarządu - prezes, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

14 marca 2012 r.

RWR-4/2012

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 30 października 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

  • Od 30 października 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,1 mln zł

2020 r.

229 tys. zł

2019 r.

225 tys. zł

2018 r.

217,2 tys. zł

2017 r.

217,2 tys. zł

2016 r.

219,2 tys. zł

2015 r.

218,8 tys. zł

2014 r.

218,8 tys. zł

2013 r.

189,8 tys. zł

2012 r.

189,8 tys. zł

2011 r.

209,9 tys. zł

2010 r.

174 tys. zł

2009 r.

157,6 tys. zł

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
157,6 tys. zł 174 tys. zł 209,9 tys. zł 189,8 tys. zł 189,8 tys. zł 218,8 tys. zł 218,8 tys. zł 219,2 tys. zł 217,2 tys. zł 217,2 tys. zł 225 tys. zł 229 tys. zł 6,1 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@AQUAPARK.WROC.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015