Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 11.05.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 19.05.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 15.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 14.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 06.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 04.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 18.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 08.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 25.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 22.05.2013

  2012r.

 • 01.06.2012

  01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 06.05.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 15.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 23.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 28.10.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 09.08.2007

  01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 31.05.2006

  25. 11. 2004 r. - 31. 12. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 25. 11. 2004 r. - 31. 12. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 25. 11. 2004 r. - 31. 12. 2005 r.

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 2012r.

 • 01. 01. 2011r. -31. 12. 2011r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 r. - 31. 12. 2006 r.

 • 25. 11. 2004 r. - 31. 12. 2005 r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII A

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  5200000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  5008053

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  2304770

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  21000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  3000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  3500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  4026514

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  3651616

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  2805250

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  K

  Liczba akcji w serii

  2822750

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  L

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  Ł

  Liczba akcji w serii

  2870000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  M

  Liczba akcji w serii

  27093900

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  N

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  O

  Liczba akcji w serii

  5000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  P

  Liczba akcji w serii

  3910000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII R

  Liczba akcji w serii

  1282780

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  S

  Liczba akcji w serii

  2500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  T

  Liczba akcji w serii

  2813000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  U

  Liczba akcji w serii

  2500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  W

  Liczba akcji w serii

  2500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 2 813 000,00 ZŁ

 • 1 282 780,00 ZŁ

 • 3 910 000,00 ZŁ

 • 27 093 900,00 ZŁ

 • 21 000 000,00 ZŁ