Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 18 października 2019 r.

Nazwa pełna

OSTROWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIASTA I POWIATU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000220052

NIP

7591623184

REGON

551338703

Data rejestracji

21 października 2004 r.

Adres siedziby

3 Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Polska

Cel działania

1. Popularyzacja idei oraz działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa powszechnego, 2. Przybliżanie standardów oraz zasad zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 3. Prowadzenie wzrostu aktwności obywatelskiej w procesie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 4. Działanie na rzecz zbliżenia do społeczeństwa instytucji powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 5. Włączanie młodzieży oraz organizacji młodzieżowych do działania na rzecz bezpieczeństwa powszechnego, 6. Kształtowanie postaw i stosunków społecznych w oparciu o fundamentalne normy moralne, 7. Cele określone powyżej i sposób realizacji tych celów odbywa się na rzecz całego społeczeństwa.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie trzech członków zarządu 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis trzech członków zarządu

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY