Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 26 września 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MARIAŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000219479

NIP

5252312523

REGON

015853685

Data rejestracji

13 października 2004 r.

Adres siedziby

Tamka 16 / 1, 00-349 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

  • Wydawanie nagrań dźwiękowych

  • Reprodukcja nagrań wideo

  • Reprodukcja komputerowych nośników informacji

  • Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych

  • Działalność w zakresie oprogramowania

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia wystarczy samodzielne działanie prezesa lub jednego z wiceprezesów; Jednakże do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005