Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 25, obowiązujące od 3 października 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MARIAŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000219479

NIP

5252312523

REGON

015853685

Data rejestracji

13 października 2004 r.

Adres siedziby

Tamka 16 / 1, 00-349 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Stowarzyszenie ma na celu: 1. 1. Działalność formacyjno-duchową na gruncie wiary katolickiej, a w szczególności nauki społecznej kościoła katolickiego, 1. 2. Działalność klubową integrującą członków stowarzyszenia. 1. 3. Działalność charytatywną

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia wystarczy samodzielne działanie prezesa lub jednego z wiceprezesów; Jednakże do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005