Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE MARIAŃSKI KOMITET GOSPODARCZY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000219479

NIP

5252312523

REGON

015853685

Data rejestracji

13 października 2004 r.

Adres siedziby

Tamka 16 / 1, 00-349 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Wydawanie czasopism I wydawnictw periodycznych

  • Wydawanie nagrań dźwiękowych

  • Reprodukcja nagrań wideo

  • Reprodukcja komputerowych nośników informacji

  • Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna książek, gazet I artykułów piśmiennych

  • Działalność w zakresie oprogramowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia wystarczy samodzielne działanie prezesa lub jednego z wiceprezesów; Jednakże do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005