Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 29.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 05.10.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 22.09.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 02.10.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 03.10.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 20.09.2013

  01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 11.10.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 09.09.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 08.12.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 14.10.2009

  01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 22.09.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 02.04.2008

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 09.06.2006

  04. 07. 2004 - 31. 12. 2005

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012-31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 r. - 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 04. 07. 2004 - 31. 12. 2005