Nazwa pełna

SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000218960

NIP

5361772695

REGON

015807691

Adres siedziby

Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 października 2004 r.

Kapitał zakładowy

5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu spółki samodzielnie albo prokurent samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu spółki samodzielnie albo wiceprezes zarządu spółki z członkiem zarządu łącznie albo prokurent samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

54 tys. zł

2019 r.

54 tys. zł

2018 r.

18 tys. zł

2017 r.

47,3 tys. zł

2016 r.

3,3 tys. zł

2015 r.

3,3 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2021
3,3 tys. zł 3,3 tys. zł 47,3 tys. zł 18 tys. zł 54 tys. zł 54 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2005