Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 03.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 02.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2006

 • 24.11.2016

  Od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005

 • 04.07.2005

  01. 01. 2004 r-31. 12. 2004 r

 • 20.07.2003

  01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008

 • Od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2006

 • Od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r-31. 12. 2004 r

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 • Od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010

 • Od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008

 • Od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007

 • Od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2006

 • Od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 r-31. 12. 2004 r

 • 01. 01. 2003 r. - 31. 12. 2003 r.