Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 3 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MACRO-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000217986

NIP

8341002961

REGON

750429455

Data rejestracji

29 września 2004 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Żabia 8, 99-400 Łowicz, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

70 tys. zł

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Prace remontowo-inwestycyjne, prace oraz usługi budowlane, instalacyjne, elektryczne, energetyczne itd. , remonty i konserwacja konstrukcji budowlanych, przemysłowych, energetycznych

 • Wykonywanie usług projektowych i kosztorysowych oraz opracowywanie ekspertyz i opinii, usługi w zakresie projektowania budynków, budowli, ogrodów i wyposażenia wnętrz

 • Produkcja urządzeń mechanicznych, remonty maszyn i urządzeń

 • Produkcja aparatury elektrycznej, remonty i konserwacja konstrukcji elektrycznych i instalacyjnych

 • Produkcja aparatury elektronicznej

 • Produkcja elementów i wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów chemicznych

 • Produkcja wyrobów budowlanych

 • Usługi transportowe i wynajem sprzętu, spedycja międzynarodowa oraz międzynarodowy transport samochodowy po uzyskaniu stosownych zezwoleń

 • Projektowanie sieci, programów komputerowych i instalowania komputerów

 • Usługi poligraficzne, introligatorskie po uzyskaniu stosownych zezwoleń

 • Usługi reklamowe po uzyskaniu stosownych zezwoleń

 • Eksport usług remontowo-inwestycyjnych

 • Handel hurtowy artykułami przemysłowymi i spożywczymi

 • Handel detaliczny artykułami przemysłowymi i spożywczymi

 • Remonty w dziedzinie mechaniki pojazdowej

 • Działalność turystyczna krajowa i zagraniczna

 • Pomiary i ocena parametrów środowiska pracy i środowiska komunalnego, opracowywanie ekspertyz, opinii i projektów w zakresie środowiska naturalnego

 • Działalność w zakresie higieny pracy i ochrony środowiska, eksploatacja obiektów związanych z ochroną środowiska

 • Prowadzenie szkół niepublicznych

 • Prowadzenie kursów i szkoleń

 • Usługi hotelarskie i gastronomiczne

 • Usługi magazynowe

 • Prowadzenie komisów i lombardów

 • Usługi przedstawicielskie i agencyjne na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych

 • Produkcja energii cieplnej i elektrycznej

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Administrowanie nieruchomościami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jednoosobowo z wyjątkiem składania oświadczeń o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz zaciągania kredytów i pożyczek, jak również udzielaniu poręczeń dla których wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Wspólnicy
 • Od 29 września 2004 r.

  Wartość udziałów

  35 tys. zł

  Liczba udziałów

  70

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 września 2004 r.

  Wartość udziałów

  35 tys. zł

  Liczba udziałów

  70

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 856 SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003