Otrzymana pomoc publiczna

2007 r.

7,2 tys. zł

2005 r.

24,8 zł

2004 r.

1,1 tys. zł

2004
2005
2007
1,1 tys. zł 24,8 zł 7,2 tys. zł