Nazwa pełna

INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000216182

NIP

6760016553

REGON

003900187

Adres siedziby

382, Cholerzyn, 32-060 Liszki, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

1 września 2004 r.

Kapitał zakładowy

3,4 mln zł

Kapitał docelowy

500 tys. zł

Kapitał wpłacony

3,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

IPO

Liczba wyemitowanych akcji:

34,1 mln

Wartość rynkowa:

41,6 mln zł

Decyzje UOKiK

25 maja 2017 r.

DNR-116/2017

System oceny zgodności

30 grudnia 2016 r.

DOK-4/2016

Porozumienia ograniczające konkurencję

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,8 mln zł

2021 r.

3,2 mln zł

2020 r.

4,5 mln zł

2018 r.

2,5 tys. zł

2017 r.

28,4 tys. zł

2016 r.

66,5 tys. zł

2015 r.

32,7 tys. zł

2012 r.

27,6 tys. zł

2010 r.

1,3 tys. zł

2008 r.

9,4 mln zł

2006 r.

290,8 tys. zł

2005 r.

422,3 tys. zł

2005
2006
2008
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2020
2021
2022
422,3 tys. zł 290,8 tys. zł 9,4 mln zł 1,3 tys. zł 27,6 tys. zł 32,7 tys. zł 66,5 tys. zł 28,4 tys. zł 2,5 tys. zł 4,5 mln zł 3,2 mln zł 2,8 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.INTERSPORT.PL

Adres e-mail

BIURO@INTERSPORT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2020