Nazwa pełna

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000213557

NIP

6761019051

REGON

350528900

Data rejestracji

20 sierpnia 2004 r.

Data ostatniej zmiany

24 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem nieruchomości

  • Wynajem pokoi gościnnych.

  • Działalność wydawnicza.

  • Sprzedaż wydawnictw - detaliczna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Samodzielnie prezes

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 870 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002