Nazwa pełna

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000213557

NIP

6761019051

REGON

350528900

Data rejestracji

20 sierpnia 2004 r.

Adres siedziby

Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem nieruchomości

  • Wynajem pokoi gościnnych.

  • Działalność wydawnicza.

  • Sprzedaż wydawnictw - detaliczna.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Samodzielnie prezes

Zobacz jeszcze 25 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 870 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002