Poprzednio

POL PERFECT

Nazwa pełna

POL PERFECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000211555

NIP

5242091948

REGON

012778285

Adres siedziby

Marszałkowska 104 / 122, 00-017 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 czerwca 2004 r.

Kapitał zakładowy

1,3 mln zł

Zatrudnienie

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Akt notarialny z dnia 27. 11. 2023 r. (repertorium a nr 9237/2023), notariusz marta józefina pruszczyńska, kancelaria przy ul. Wilczej 72 lok 1, 00-670 warszawa, 27. 11. 2023

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 6 kwietnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,3 mln zł

  Liczba udziałów

  26700

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2006 r.

932,2 zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 51542 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.08.2004