Nazwa pełna

"AGLO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000200586

NIP

5262795641

REGON

015677060

Adres siedziby

Pawińskiego 5 A / 6 A, 02-106 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 marca 2004 r.

Kapitał zakładowy

850 tys. zł

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku powołania do składu zarządu tylko jednego członka, reprezentuje on spółkę samodzielnie. W wypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004