Poprzednio

"POLIMEX-DEVELOPMENT" KRAKÓW

Nazwa pełna

POLIMEX ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000192524

NIP

6760101371

REGON

350620912

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 lutego 2004 r.

Kapitał zakładowy

83,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie gdy zarząd jest więcej niż jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU POLIMEX MOSTOSTAL S.A., SPÓŁKI KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW POLIMEX ENERGETYKA SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 33 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 6 lutego 2023 r.

  PROKURA ŁACZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 6 lutego 2023 r.

  PROKURA ŁACZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2013 r.

24,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4198 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000