Nazwa pełna

GALICYJSKA SZKOŁA ZDROWIA W LIKWIDACJI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000179713

NIP

6772220940

REGON

356775395

Data rejestracji

15 listopada 2003 r.

Adres siedziby

Prądnicka 31 / Parter, 31-202 Kraków, Polska

Rozwiązanie

Postanowienie sądu rejonowego dla krakowa - śródmieścia w krakowie, wydział xi gospodarczy krajowego rejestru sądowego, kr xi ns rej krs 7552/14/422, 21. 11. 2019

Cel działania

1. Działalnośc edukacyjno-popularyzatorska, publicystyczna i informacyjna upowszechniająca wiedzę z zakresu zachowań: pro- zdrowotnych, pro-rodzinnych, pro-społecznych, pro-obywatelskich, pro- ekologicznych i pro-przedsiębiorczych razem nazwana programem pro. 2. Jako szczególny punkt programu pro-promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 3. Współdziałanie z władzami, organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi w zakresie propagowania zachowań z programu pro, określonych wyżej

Otrzymana pomoc publiczna

2012 r.

328,8 zł

2007 r.

420 zł

2005 r.

5,4 zł

2005
2007
2012
5,4 zł 420 zł 328,8 zł
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003