Nazwa pełna

METRON-TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000166294

NIP

8791001878

REGON

870257047

Adres siedziby

Szosa Bydgoska 50 / I Piętro, 87-100 Toruń, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 lipca 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do samodzielnego składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są 2 (dwaj) członkowie zarządu lub 1 (jeden) członek zarządu i prokurent- łącznie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

41,45 %

Beneficjenci rzeczywiści
  • PROKURENT SAMOISTNY 'CAPITAL INVESTMENT -SYSTEMY OPOMIAROWANIA "SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,4 tys. zł

2012 r.

4,1 tys. zł

2007 r.

43,1 zł

2007
2012
2021
43,1 zł 4,1 tys. zł 1,4 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.METRONTERM.PL

Adres e-mail

OFFICE.TERM@METRON.TORUN.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1700 SĄD REJONOWY W TORUNIU - SĄD GOSPODARCZY