Nazwa pełna

"DORMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000159604

NIP

9512069258

REGON

015432860

Data rejestracji

29 kwietnia 2003 r.

Adres siedziby

Janowskiego 11, 02-784 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT

Brak
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2012 r.

3,9 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 18 marca 2008 r.

    PROKURA ODDZIAŁOWA DORMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W WARSZAWIE

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003