Nazwa pełna

"EUROLINK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000158315

NIP

6151872706

REGON

231167860

Adres siedziby

Leśna 2, 59-940 Węgliniec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 kwietnia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Rozwiązanie spółki na podstawie wyroku sądu rejonowego w jeleniej górze, v wydział gospodarczy, sygn. Akt v gc 1348/17, 20. 02. 2019

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • 13 udziałów po 500,zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wysokości 6500 (sześć tysięcy pięćset złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 8 kwietnia 2003 r.

  50 udziałów po 500,zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wysokości 25000,zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 24 udziały po 500,zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wysokości 12000,zł (dwanaście tysięcy złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 13 udziałów po 500,zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wysokości 6500 (sześć tysięcy pięćset złotych)

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003