Nazwa pełna

"SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000157810

NIP

8521850722

REGON

811015666

Adres siedziby

Bohaterów Getta Warszawskiego 1A, 70-302 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 kwietnia 2003 r.

Kapitał zakładowy

603,7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu towarzystwa uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu towarzystwa uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem, natomiast przy czynnościach skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego towarzystwa do reprezentacji towarzystwa uprawnionych jest dwóch członków zarządu (nie wyłączając prezesa zarządu) łącznie albo członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  603,7 mln zł

  Liczba udziałów

  161037

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 21 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

7,7 mln zł

2021 r.

7,4 mln zł

2019 r.

0 zł

2015 r.

35,9 tys. zł

2014 r.

509,7 tys. zł

2012 r.

2,9 mln zł

2011 r.

4,3 tys. zł

2010 r.

5,2 tys. zł

2008 r.

2,3 tys. zł

2007 r.

1,4 tys. zł

2006 r.

10,4 tys. zł

2005 r.

2,4 tys. zł

2004 r.

7,4 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2014
2015
2019
2021
2023
7,4 tys. zł 2,4 tys. zł 10,4 tys. zł 1,4 tys. zł 2,3 tys. zł 5,2 tys. zł 4,3 tys. zł 2,9 mln zł 509,7 tys. zł 35,9 tys. zł 0 zł 7,4 mln zł 7,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.STBS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5341 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1997