Nazwa pełna

EUROMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000147414

NIP

8652230687

REGON

831202750

Adres siedziby

Ignacego Mościckiego 8, 37-450 Stalowa Wola, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 stycznia 2003 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

12,4 mln zł

Kapitał wpłacony

12,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu - dla zarządu jednoosobowego. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, a w razie ustanowienia prokury również współdziałanie jednego członka zarządu z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,6 mln zł

2020 r.

5,6 mln zł

2019 r.

4,2 mln zł

2018 r.

1,3 mln zł

2017 r.

2,6 mln zł

2016 r.

2,9 mln zł

2015 r.

2,9 mln zł

2014 r.

2,2 mln zł

2013 r.

1,3 mln zł

2012 r.

1,6 mln zł

2011 r.

42,3 mln zł

2010 r.

688,3 tys. zł

2009 r.

1,1 mln zł

2008 r.

1,4 mln zł

2007 r.

20,2 mln zł

2006 r.

20,3 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20,3 tys. zł 20,2 mln zł 1,4 mln zł 1,1 mln zł 688,3 tys. zł 42,3 mln zł 1,6 mln zł 1,3 mln zł 2,2 mln zł 2,9 mln zł 2,9 mln zł 2,6 mln zł 1,3 mln zł 4,2 mln zł 5,6 mln zł 6,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.EKO-SWIAT.PL

Adres e-mail

INFO@EKO-SWIAT.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1068 SĄD REJONOWY W TARNOBRZEGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń

RZECZPOSPOLITA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001