Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2020 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 08.07.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 02.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 10.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 07.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 01.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 08.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 08.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01.07.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 06.07.2012

  01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 06.07.2011

  01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 15.07.2010

  01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 20.07.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 10.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 09.07.2007

  01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 18.07.2006

  01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 09.08.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 15.07.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 15.07.2003

  01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 26.05.2003

  06. 12. 2000 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 06. 12. 2000 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 06. 12. 2000 - 31. 12. 2001

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 r. - 31. 12. 2011 r.

 • 01. 01. 2010 r. - 31. 12. 2010 r.

 • 01. 01. 2009 r. - 31. 12. 2009 r.

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 - 31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 - 31. 12. 2005

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 r. - 31. 12. 2002 r.

 • 06. 12. 2000 - 31. 12. 2001

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  SERIA A

  Liczba akcji w serii

  15000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  175965

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  800000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  250000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE