Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE POLSKIE TOWARZYSTWO SUICYDOLOGICZNE

KRS

0000145828

NIP

5213228830

REGON

015324998

Adres siedziby

Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

17 stycznia 2003 r.

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych stowarzyszenia, wymagany jest podpis prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub skarbnika – jednoosobowo, lub trzech innych członków zarządu głównego łącznie

Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022