ARS

Nazwa pełna

"ARS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000145748

NIP

9291435663

REGON

970608147

Data rejestracji

10 stycznia 2003 r.

Data ostatniej zmiany

5 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Św. Cyryla I Metodego 10, 65-533 Zielona Góra, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Przetwarzanie I konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów I wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

 • Restauracje I pozostałe placówki gastronomiczne

 • Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) I pozostała gastronomiczna działalność usługowa

 • Przygotowywanie I podawanie napojów

 • Reklama

 • Wynajem I dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Działalność związana z grami losowymi I zakładami wzajemnymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd spółki jest jednoosobowy

Wspólnicy
 • Od 10 stycznia 2003 r.

  22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 stycznia 2003 r.

  23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 stycznia 2003 r.

  51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2545 SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2003