Nazwa pełna

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000117724

NIP

8951633275

REGON

931934621

Adres siedziby

Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 czerwca 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

265,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: - w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu, - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie zarządu łącznie albo członek zarządu z prokurentem

Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

23 sierpnia 2018 r.

RWR-6/2018

Nadużywanie pozycji dominującej

25 września 2007 r.

RWR-36/2007

Ochrona zbiorowych interesów konsumentów

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  265,5 mln zł

  Liczba udziałów

  339

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,9 mln zł

2019 r.

9,3 mln zł

2018 r.

8,3 mln zł

2016 r.

8,1 mln zł

2008 r.

2,3 tys. zł

2007 r.

17,3 tys. zł

2007
2008
2016
2018
2019
2021
17,3 tys. zł 2,3 tys. zł 8,1 mln zł 8,3 mln zł 9,3 mln zł 9,9 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 8163 SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1999