Nazwa pełna

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

KRS

0000117377

NIP

1180130637

REGON

011132747

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Forma prawna

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Data rejestracji

12 lipca 2002 r.

Kapitał zakładowy

19 mln zł

Kapitał zapasowy

408,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków towarzystwa oraz podpisywania dokumentów w imieniu towarzystwa upoważnieni są dwaj członkowie zarządu dziłający łącznie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zasięg terytorialny

TOWARZYSTWO DZIAŁA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział ubezpieczeń objęty działalnością

DZIAŁ II - POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 8 GRUPA 9 GRUPA 13 GRUPA 14 GRUPA 16

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

967,2 tys. zł

2012 r.

20 tys. zł

2011 r.

42,6 tys. zł

2010 r.

11,5 tys. zł

2009 r.

1,2 tys. zł

2008 r.

10,6 tys. zł

2007 r.

301,2 zł

2006 r.

34,6 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2020
34,6 tys. zł 301,2 zł 10,6 tys. zł 1,2 tys. zł 11,5 tys. zł 42,6 tys. zł 20 tys. zł 967,2 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.SALTUS.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TU 3 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000