Nazwa pełna

SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Forma prawna

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

KRS

0000117377

NIP

1180130637

REGON

011132747

Data rejestracji

12 lipca 2002 r.

Data ostatniej zmiany

13 maja 2019 r.

Adres siedziby

Władysława Iv 22, 81-743 Sopot, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

19 mln zł

Kapitał zapasowy

408.3 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zasięg terytorialny

TOWARZYSTWO DZIAŁA NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział ubezpieczeń objęty działalnością

DZIAŁ II - POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 8 GRUPA 9 GRUPA 13 GRUPA 14 GRUPA 16

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w zakresie praw I obowiązków towarzystwa oraz podpisywania dokumentów w imieniu towarzystwa upoważnieni są dwaj członkowie zarządu dziłający łącznie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.SALTUS.PL

Adres e-mail

INFO@SALTUS.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TU 3 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000