Poprzednio

SAFIRO NUTRITION PRO

Nazwa pełna

SAFIRO NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001075948

NIP

5170361136

REGON

180921625

Adres siedziby

369, 37-100 Wola Dalsza, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

15 grudnia 2023 r.

Kapitał zakładowy

3,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 30 stycznia 2024 r.

  Wartość udziałów

  889,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  8899

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 lutego 2024 r.

  Wartość udziałów

  889,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  8899

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 5 lutego 2024 r.

  Wartość udziałów

  1,9 mln zł

  Liczba udziałów

  18958

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024