Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 21 listopada 2023 r.

Nazwa pełna

LINEA MARE MRZEŻYNO ZANDECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0001060619

NIP

9552575306

REGON

526478131

Adres siedziby

Pomorska 112, 70-812 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

27 września 2023 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024