Nazwa pełna

POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRS

0000105835

NIP

5251071448

REGON

190397010

Adres siedziby

Marszałkowska 55/73 / 61, 00-676 Warszawa, Polska

Forma prawna

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW

Data rejestracji

12 kwietnia 2002 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Krajowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania związku konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu krajowego lub jednego członka zarządu wraz z pełnomocnikiem.

  • Od 4 listopada 2004 r.

    PREZES ZARZĄDU KARAJOWEGO POPON, CZŁONEK RADY KRAJOWEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE BEZTERMINOWO

Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 69 wpisów historycznych
Rada Krajowa Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 69 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,7 tys. zł

2021 r.

31,6 tys. zł

2020 r.

53,1 tys. zł

2019 r.

21,8 tys. zł

2018 r.

38,6 tys. zł

2017 r.

98,2 tys. zł

2016 r.

130,2 tys. zł

2015 r.

114,9 tys. zł

2014 r.

124,9 tys. zł

2013 r.

133,2 tys. zł

2012 r.

121,3 tys. zł

2011 r.

130,3 tys. zł

2010 r.

153,2 tys. zł

2009 r.

179,4 tys. zł

2008 r.

178,2 tys. zł

2007 r.

175,9 tys. zł

2006 r.

113,5 tys. zł

2005 r.

153,4 tys. zł

2004 r.

204,2 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
204,2 tys. zł 153,4 tys. zł 113,5 tys. zł 175,9 tys. zł 178,2 tys. zł 179,4 tys. zł 153,2 tys. zł 130,3 tys. zł 121,3 tys. zł 133,2 tys. zł 124,9 tys. zł 114,9 tys. zł 130,2 tys. zł 98,2 tys. zł 38,6 tys. zł 21,8 tys. zł 53,1 tys. zł 31,6 tys. zł 2,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW ZP "A" 57 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004