Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 5 kwietnia 2002 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA AUREA DICTA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000105070

Data rejestracji

5 kwietnia 2002 r.

Adres siedziby

Grodziska 19 / 8, 05-840 Brwinów, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja papieru i tektury

 • Produkcja papierowych artykułów piśmiennych

 • Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

 • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych

 • Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego

 • Hotele i motele z restauracjami

 • Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego

 • Działalność w zakresie oprogramowania

 • Działalność związana z bazami danych

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie językoznawstwa i literaturoznawstwa

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej

 • Prace badawczo-techniczne w dziedzinie archeologii i historii

 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych

 • Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi

 • Działalność związana z organizacją targów i wystaw

 • Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd fundacji reprezentuje fundację na zewnątrz jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łacznie z pełnomocnickiem powołanym przez zarząd.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE