Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 27 kwietnia 2023 r.

Nazwa pełna

DBLOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0001033753

NIP

9691657580

REGON

525171057

Adres siedziby

Gliwicka 41, 44-153 Sośnicowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 kwietnia 2023 r.

Kapitał zakładowy

45 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 kwietnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 kwietnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  200

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 kwietnia 2023 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2023